• 100.000 handtekeningen aangeboden

  Bijna 100.000 handtekeningen aangeboden aan minister Klink tegen het voorgenomen rookverbod in de horeca dat juli 2008 zal ingaan.

 • medium_4908816040

  Roken

  Volwassenen zijn heel goed in staat om zelf hun rookgedrag te bepalen. Tolerantie en wederzijds begrip tussen volwassen rokers en niet-rokers moeten blijven bestaan. Rokers en niet-rokers kunnen in goed overleg een evenwichtig rookbeleid tot stand brengen door elkaar te respecteren en met elkaars wensen rekening te houden.

 • medium_4122172006

  Accijnsverhoging

  De SRB is tegen accijnsverhoging op tabaksproducten. Op dit moment betaalt de roker al 72% belasting op tabak. Accijnsverhoging treft alle rokers en met name de minder draagkrachtigen. Dit zijn maatregelen die niets met het tabaksontmoedigingsbeleid te maken hebben en alleen de schatkist ten goede komen. Het doel van de heffing is daarmee irreëel.

 • large_2693526336

  Roken en de werkplek

  Roken op de werkplek is een zaak tussen werkgevers en werknemers. Werkgevers moeten een evenwichtig rookbeleid op het werk in samenwerking met werknemers tot stand brengen. Een beleid dat rekening houdt met de wensen van zowel de rokende als de niet-rokende werknemer. Bovendien mogen werkgevers het roken niet als excuus gebruiken om kostbare, maar noodzakelijke ARBO-aanpassingen niet door te voeren. Een rookverbod is geen alternatief voor een goede ventilatie.

 • medium_229303103

  Roken en vervoer

  Het rookbeleid van vervoersondernemingen, moet gericht zijn op de wensen van zowel de rokende als de niet-rokende reiziger. Wij keuren een volledig rookverbod te allen tijde af en strijden voor een evenwichtig beleid waarin met rokers en niet-rokers rekening wordt gehouden. Dienstverlenende organisaties behoren te zoeken naar oplossingen die aan de wensen van alle klanten tegemoet komen. Vervoersondernemingen moeten hun reizigers de mogelijkheid van gescheiden ruimtes bieden. De keuze in het gebruik van een roken- of niet-rokengedeelte is aan de reizigers zelf. Klantvriendelijkheid geldt voor iedereen!

Contact

Home

De Stichting Rokers Belangen (SRB) maakt zich sterk voor de rechten en belangen van de volwassen rokers. Hierbij zoeken wij de dialoog met niet-rokers en andere betrokkenen, zoals overheidsinstanties, werkgevers en vakbonden. De stichting concentreert zich met name op het realiseren van een evenwichtig rookbeleid, waarbij de belangen van zowel de rokers als de niet-rokers worden gerespecteerd. Daarnaast maken wij ons sterk voor het vrij verkrijgbaar en betaalbaar houden van tabaksproducten. Rokers en niet-rokers moeten rekening met elkaar houden. Overleg tussen beide partijen leidt tot betere oplossingen dan eenzijdige verboden.
De stichting komt onmiddellijk in actie op het moment dat de rechten van de rokers, in bedrijven en organisaties, in het openbaar vervoer, en in de horeca door de politiek worden bedreigd. Door middel van gesprekken, brieven, petities, ingezonden mededelingen, richtlijnen en elk ander middel dat past in redelijk overleg laten wij onze stem horen. Onredelijke rookbeperkingen en/of klakkeloos ingestelde rookverboden worden door ons aan de kaak gesteld.

Ook wat betreft de accijns op tabaksproducten onderhoudt de stichting nauwe contacten met de overheid en andere relevante organisaties. Daarnaast worden internationale ontwikkelingen op het gebied van roken nauwlettend gevolgd. Vaak zoeken wij de publiciteit en wordt via radio, TV en de schrijvende pers de mening van de stichting uitgedragen. Zo levert de SRB een essentiële bijdrage aan de realisatie van een evenwichtig rookbeleid.

DE STANDPUNTEN

Roken
Volwassenen zijn heel goed in staat om zelf hun rookgedrag te bepalen. Tolerantie en wederzijds begrip tussen volwassen rokers en niet-rokers moeten blijven bestaan. Rokers en niet-rokers kunnen in goed overleg een evenwichtig rookbeleid tot stand brengen door elkaar te respecteren en met elkaars wensen rekening te houden.

Overheid
De overheid moet zich toeleggen op het voeren van een evenwichtig beleid ten aanzien van roken, waarin alle volwassen burgers een kans krijgen: ook de ruim vier miljoen rokers. Het huidige tabaksontmoedigingsbeleid van de overheid moet zich uitsluitend richten op de jeugd. Het instellen van een rookbeleid in bedrijven en organisaties is niet aan de overheid, maar aan instanties zelf.

Accijnsverhoging
De SRB is tegen accijnsverhoging op tabaksproducten. Op dit moment betaalt de roker al 72% belasting op tabak. Accijnsverhoging treft alle rokers en met name de minder draagkrachtigen. Dit zijn maatregelen die niets met het tabaksontmoedigingsbeleid te maken hebben en alleen de schatkist ten goede komen. Het doel van de heffing is daarmee irreëel.

Roken en vervoer
Het rookbeleid van vervoersondernemingen, moet gericht zijn op de wensen van zowel de rokende als de niet-rokende reiziger. Wij keuren een volledig rookverbod te allen tijde af en strijden voor een evenwichtig beleid waarin met rokers en niet-rokers rekening wordt gehouden. Dienstverlenende organisaties behoren te zoeken naar oplossingen die aan de wensen van alle klanten tegemoet komen. Vervoersondernemingen moeten hun reizigers de mogelijkheid van gescheiden ruimtes bieden. De keuze in het gebruik van een roken- of niet-rokengedeelte is aan de reizigers zelf. Klantvriendelijkheid geldt voor iedereen!

Roken op de werkplek
Roken op de werkplek is een zaak tussen werkgevers en werknemers. Werkgevers moeten een evenwichtig rookbeleid op het werk in samenwerking met werknemers tot stand brengen. Een beleid dat rekening houdt met de wensen van zowel de rokende als de niet-rokende werknemer. Bovendien mogen werkgevers het roken niet als excuus gebruiken om kostbare, maar noodzakelijke ARBO-aanpassingen niet door te voeren. Een rookverbod is geen alternatief voor een goede ventilatie.